Bunkier

6 września 2012. Muzeum-Darkovice. W trakcie wypadu z Jworzynki do Czech w okolicach Hlučína natrafiłem na fragment umocnień czechosłowackich z lat 1935-1938. W miejscowości Darkovice zwiedziłem ciężki schron bojowy MO-S 19 "Alej". Bunkier ten został zrekonstruowany i zamieniony na muzeum.


Bunkier miał być zaporą drogi Hlučín-Darkovičky


Ciężki schron bojowy MO-S 19 "Alej"


Przedpole bunkra


Zapory przeciwczołgowe


Wejście do bunkra


Prawa strona bunkra


T-34


Tyły bunkra


Kopuła pancerna


Lewa stron bunkra

do góry

Wszystkie prawa zastrzeżone - (c) Józef Sławiński 2003-2017