Bieszczady 2011

Zagórz

Ruiny kościoła i klasztoru ojców Karmelitów Bosych

14.09.2011. Zagórz. Miasteczko sąsiadujące z Sanokiem. Znajdują się tu ruiny późnobarokowego kościoła i klasztoru ojców Karmelitów Bosych. To jeden z nielicznych zachowanych klasztorów warownych w Polsce.

Brama wjazdowa


Legenda


Fragment ruin klasztoru


Fragment murów obronnych


Fragment ruin klasztoru


Wschodnia strona klasztoru


Klasztor od strony rzeki Osławy


Kolumna z figur± Matki Boskiej przed ruinami klasztoru


Wyjście z klasztoru na dziedziniec


Wejście do kościoła


Kościół


Minśupływu lat zachowały się kościelne freski


Fragment zawalonego sklepienia kościoła