Litwa 2010

Wileńskie świątynie

Kościoły Wilna

Wilno ma jedną z największych w Europie starówek i wiele zabytków wpisanych na listę światowego dziedzictwa kulturalnego. Wśród nich znajduje się ponad 40 przepięknych świątyń przeważnie z okresu baroku.

Kościół św. Piotra i Pawła


Kościół św. Piotra i Pawła - ołtarz główny


Kościół św. Kazimierza


Kopuła kościoła św. Kazimierza


Bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława


Katedra św. Stanisława Biskupa i św. Władysława - fronton


Pomnik Gedymina na tle Katedry


Kościół św. Rafała


Cerkiew św. Mikołaja


Cerkiew Piatnicka


Wejście do kościóła ¦więtego Ducha


Kościół Świętego Ducha - ołtarz główny


Kościół św. Teresy - procesja podczas mszy polskiej


Kościół św. Teresy - procesja podczas mszy polskiej