Litwa 2010

Cmentarz na Rossie

Polska nekropolia narodowa w Wilnie

Cmentarz na Rossie - polska nekropolia narodowa w Wilnie. Spoczywają tam polscy żołnierze polegli w bojach 1919, 1920, 1939 i 1944 roku, a także znane postacie polskiej historii. Cmentarz ten wpisany jest do rejestru zabytków. Na Rossie spoczywa serce marszałka Józefa Piłsudskiego, są groby jego matki, brata, siostry i pierwszej żony. Pochowani są tutaj profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego, m.in. historyk Joachim Lelewel, nauczyciel Adama Mickiewicza.

Mauzoleum "Matka i Serce Syna"


"Matka i Serce Syna"


Cmentarz wojskowy


Fragment cmentarza


Fragment cmentarza


Fragment cmentarza


Fragment cmentarza


Fragment cmentarza


Fragment cmentarza


Hrabina Korwin-Milewska


Fragment cmentarza


Fragment cmentarza


Fragment cmentarza


Fragment cmentarza