Bieszczady 2011

Osadne

Prawosławna cerkiew na Słowacji

13.09.2011 r. Wypad w Słowackie Bieszczady. Na wysokości Woli Michowej, kilka km od granicy z Polską natrafiłem na słowacką wieś o nazwie Osadne. Miejscowość ta ma coś wspólnego ze znaną mi bardzo dobrze Czermną koło Kudowy Zdroju w Kotlinie Kłodzkiej. W Czermnej znajduje się sławna Kaplica Czaszek z kryptą mieszczącą czaszki i kości ok. 30 tys ofiar wojen na ziemi kłodzkiej. W Osadnem zaś, w krypcie pod Prawosławną Cerkwią znajdują się kości ok. 1600 żołnierzy przeważnie rosyjskich poległych w czasie Pierwszej Wojny Światowej. Osadne w większości zamieszkują potomkowie Rusinów którzy przybyli na te tereny w XVI w. z centralnych Węgier. Są wyznania prawosławnego. Zobacz: (Krypta)

Dom popa i cerkiew w Osadnem


Cerkiew prawosławna w Osadnem


Malowidło nad wejściem do cerkwi


Ikonostas


Wejście do krypty


Tablica informacyjna przy wejściu do krypty


Krypta ze szczątkami żołnierzy


Czaszki i kości żołnierzy


Ikony na ścianach krypty


Ikony na ścianach krypty