Sanktuaria

Obory 2

Obrazy Siedmiu Boleści

Sobotnie Wieczerniki w Oborach mają charakter spotkań modlitewno-ewangelizacyjnych. U stóp Matki Bożej Bolesnej gromadzą się pielgrzymi i odmawiają koronkę do Siedmiu Boleści. Koronka ta oparta jest na kanwie obrazów Siedmiu Boleści autorstwa Ilony Koll-Korwell ofiarowanych w 2003 roku Sanktuarium w Oborach. Poniżej cztery z tych obrazów.

Figurka Matki Bożej Bolesnej


Proroctwo Symeona


Ucieczka do Egiptu


Śmierć Pana Jezusa na krzyżu


Złożenie martwego ciała Syna na kolana Matki