Sanktuaria

Markowice

Sanktuarium Matki Bożej

Kilka kilometrów na południe od Inowrocławia we wsi Markowice mieści się Sanktuarium Matki Bożej. Obiektem kultu jest łaskami słynąca gotycka figurka Matki Bożej. W czerwcu 1965 roku, na mocy decyzji papieża Pawła VI, Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński dokonał koronacji markowickiej Madonny i nadał Jej tytuł Królowej Miłości i Pokoju. Do 2013 roku Markowicami opiekowali się Misjonarze Oblaci prowadząc jednocześnie Niższe Seminarium Duchowne.

Kościół i klasztor w Markowicach


Widok na kościół


Wejście do kościoła


Msza polowa w parku klasztornym


Ołtarz główny z cudowną figurką


Cudowna Figura Matki Bożej - Pani Kujaw


Ołtarz boczny


Ołtarz boczny


Organy kościelne


Ambona