Licheń 2004-2010

Licheń 1

Marzec i maj 2004

Licheń Stary miejscowość położona niedaleko Konina i 65 km na południe od Inowrocławia. Znajduje się tu Sanktuarium Maryjne ze słynącym z cudów wizerunekiem Matki Bożej Licheńskiej.Od niedawna cudowny obraz Matki Boskiej został przeniesiony ze starego kościoła i wstawiony do ołtarza głównego bazyliki mniejszej, największej świątyni w kraju. Rocznie odwiedza Licheń ok. 1,5 miliona pielgrzymów. Bywam w Licheniu kilka razy w roku. Od wielu lat śledzę rozwój tego Sanktuarium. Poniższe zdjęcia, jedne z pierwszych wykonane moim aparatem cyfrowym Olympus c-750, pochodzą z marca i maja 2004 roku.

Widok ogólny


Widok ogólny


Kopuła Bazyliki


Przedsionek Bazyliki


Sklepienie kopuły


Ołtarz główny


Fragment jednego z bocznych ołtarzy


Podziemia Bazyliki


Kaplica w podziemiach Bazyliki


Jeden z licznych kandelabrów


Legendarny krzyż


Stary kościół w Licheniu z cudownym obrazem


Cudowny obraz zasłonięty


Golgota