Sudety 2006

Krzeszów

Pocysterski zespół klasztorny w Krzeszowie

Krzeszów - wieś w Górach Kamiennych od początków swojego istniena związana z potężnym opactwem cystersów. Zespół klasztorny w Krzeszowie uchodzi za najwybitniejszy zespół barokowy na Dolnym Śląsku i jest zaliczany do zabytków klasy "0". Zdjęcia pochodzą z września 2006 roku.

Kościół NMP Łaskawej


Ołtarz główny


Zabytkowe stelle


Wniebowzięcie NMP - fresk


Ambona


Kościół Św. Józefa - ołtarz główny


Fresk


Fresk


Fresk


Freski nad ołtarzem głównym


Fresk na suficie


Prezbiterium


Ambona


Cmentarz klasztorny