Bieszczady 2011

Komańcza

Miejsce internowania kard. Stefana Wyszyńskiego

12.09.2011 Komańcza. Tu znajduje się klasztor Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Zgromadzenie założyła w r. 1875 w Rzymie bł. Franciszka Siedliska ( w Zgromadzeniu Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza), Polka, dla szerzenia Królestwa Bożej Miłości wśród ludzi, a zwłaszcza w rodzinach. 2 sierpnia 1929 r. poświęcono Kamień Węgielny pod budowę klasztoru na działce w Komańczy Letnisku, ofiarowanej Zgromadzeniu przez właściciela dóbr hrabiego Stanisława Potockiego. Budynek według projektu inż. Józefa Nadziakiewicza z Rymanowa został wybudowany w przeciągu dwóch lat. Obiekt w typie pensjonatu uzdrowiskowego (styl szwajcarski) miał służyć jako dom wypoczynkowy dla przysyłanych tu sióstr w celu podratowania zdrowia. W sierpniu 1931 r. siostry nazaretanki wprowadziły się tu na stałe. Od pierwszych dni podjęły szeroką działalność charytatywną, kontynuowaną również w czasie wojny. W latach 1944-1950 kaplica klasztorna zastępowała kościół parafialny miejscowym wyznawcom obrządku łacińskiego. W latach trzydziestych wypoczywał tu trzykrotny premier RP prof. Kazimierz Bartel, a w roku 1953 ks dr Karol Wojtyła, podczas wkacyjnej wędrówki ze studentami po Bieszczadach. Od 29 października 1955 r. do 28 października 1956 przebywał w klasztorze internowany przez władze PRL Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Trwałym śladem więzienia Prymasa Tysiąclecia w tym miejscu jest przyklasztorny Pokój Pamięci oraz pomnik poświęcony Jego osobie. Pomnik dzieło artysty rzeźbiarza Andrzeja Kossa z Warszawy został poświęcony i odsłonięty przez ks. prymasa kard. J.Glempa w dniu 21 września 1986 r.

Komańcza


Do klasztoru Sióstr Nazaretanek w Komańczy


Tekst ślubów Prymasa Tysiąclecia


Figurki w otoczeniu klasztoru


Zabytkowy klasztor Sióstr Nazaretanek w Komańczy


Pomnik Prymasa Tysiąclecia


Historia klasztoru


Klasztor od strony podejścia


Scena upamiętniająca śluby Prymasa Wyszyńskiego