Bieszczady 2011

Bieszczadzkie cerkwie

Drewniane sakralne zabytki w Bieszczadach

Niemal w każdym przewodniku o Bieszczadach wśród ciekawych miejsc na pierwszym miejscu wymienia się drewniane cerkwie. Jest ich w tym rejonie bardzo dużo. Są to głównie byłe cerkwie greko-katolickie. Aktualnie większość z nich pełni rolę parafii rzymsko-katolickich. Kilka z nich miałem okazję zobaczyć.

Cerkiew w Smolniku nad Sanem


Cerkiew w Hoszowie


Cerkiew w Równi


Cerkiew prawosławna (pierwotnie greckokatolicka) w Komańczy


Cerkiew w Wisłoku Wielkim


Kościół w Średniej Wsi


Kościół w Woli Michowej