Trójstyk 2012

Bunkier

Muzeum-Darkovice

6 września 2012. Muzeum-Darkovice. W trakcie wypadu z Jworzynki do Czech w okolicach Hlučína natrafiłem na fragment umocnień czechosłowackich z lat 1935-1938. W miejscowości Darkovice zwiedziłem ciężki schron bojowy MO-S 19 "Alej". Bunkier ten został zrekonstruowany i zamieniony na muzeum.

Bunkier miał być zaporą drogi Hlučín-Darkovičky


Ciężki schron bojowy MO-S 19 "Alej"


Przedpole bunkra


Zapory przeciwczołgowe


Wejście do bunkra


Prawa strona bunkra


T-34


Tyły bunkra


Kopuła pancerna


Lewa stron bunkra