Kotlina Kłodzka 2009-2011

Bardo

Figurka Matki Boskiej Bardzkiej

19.06.2011. Bardo jako gród zostało założone w 1006 roku za Bolesława Chrobrego. Obecny barokowy kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, w którym mieści się cudowna figurka Matki Boskiej Bardzkiej został wybudowany w latach 1686 - 1704. Od 1900 roku sanktuarium opiekują się ojcowie Redemptoryści. 3 lipca 1966 roku odbyła się koronacja łaskami słynącej figurki Matki Boskiej Bardzkiej. W sanktuarim był ks. Karol Wojtyła i ks. kardynał Stefan Wyszyński. Figura Matki Bożej Bardzkiej jest najstarszą drewnianą rzeźbą romańską zachowaną na Dolnym Śląsku. Figura ta pojawiła się w Bardzie w około 1110 r. i umieszczona była w kaplicy zamkowej. Według legendy, Maryja objawiła się w tej kaplicy pobożnemu młodzieńcowi, któremu przekazała swój wizerunek wraz z życzeniem, by w tym miejscu czczono ją w szczególny sposób

Figura Matki Bożej Bardzkiej


Ołtarz z 1715 roku dzieło Mikołaja Richtera


Organy wykonane w 1759 r. przez F.Eberharda


Wnętrze kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny


Przedsionek kościoła


Pomnik Jana Pawła II na placu klasztornym


Klasztor ojców Redemptorystów i Muzeum Sztuki Sakralnej