Poznań Marcinek

W przeddzień 50 lecia matury

Poznańskie spotkanie w przeddzień 50-lecia matury

31 stycznia 2015 roku. Rok jubileuszowy - 50 lelcie naszej matury. Spotkanie klasowe kilkunastu kolegów mieszkańców Poznania z bp Romualdem z Brazylii. Główne uroczystości jubileuszowe odbędą się w maju. Niestety Romek nie będzię mógł w nich uczestniczyć, stąd spotkanie z nim w styczniu.