Poznań Marcinek

Nauczyciele

Lata 1961-1965

Z Wolsztyna do Poznania przeprowadziłem się w grudniu 1960 roku. W latach 1961-1965 uczyłem się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego w klasie łacińskiej. W tym czasie było to liceum wyłącznie męskie. Ponad 90% absolwentów "Marcinka" w późniejszym czasie kończyło wyższe studia.


Rok 1962. Grono pedagogiczne "Marcinka". Niezapomniani profesorowie i wychowawcy. Dopiero z perspektywy czasu można ocenić jak ważną rolę odegrali w życiu absolwentów liceum przygotowując ich do dalszych studiów. Wiele wspaniałych indywidualności. Wymagający ale i wyrozumiali doświadczeni pedagodzy dobrze znający psychikę młodego człowieka.


Na szczególną pamięć zasługuje wychowawca mojej klasy prof. łaciny Hieronim Bąk. Moimi profesorami byli też: A.Ciemnoczołowski - j.polski, A.Doruch - matematyka, W.Haglauer - wychowanie fizyczne, J.Henke (Pędzel) - wychowanie plastyczne, F.Jankowska (Flora) - fizyka, J.Kwaśniak (Wasyl) - j.rosyjski, S.Mikołajewski (Matoł) - historia, A.Mrożek - wychowanie fizyczne, M.Pater (Paciu) - geografia, Z.Schneider - chemia, L.Słowiński (Słoń) - j.polski, J.Spyrzyńska - biologia, M.Wallis-Stiasny - chemia, S.Żeromska (Babucha) - j.rosyjski


Lata 60-te. Na zdjęciu dyrekcja szkoły, kolejno od lewej: prof. A.Doruch - vice dyrektor, prof. L.Graja - dyrektor, prof. J.Henke (Pędzel) - wychowanie plastyczne, prof. L.Bombicki - vice dyrektor. U góry na portrecie jakby ktoś nie wiedział ojciec narodu towarzysz "Wiesław".

Wychowawca klasy - prof. łaciny Hieronim Bąk


Urodzony w 1902 r. w Nacławiu k.Kościana. Zmarł w 1984 roku w Poznaniu, pochowany na Miłostowie. W 1931 roku ukończył Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Poznańskiego, uzyskując kwalifikacje nauczyciela szkół średnich w dziedzinie filologii klasycznej i historii starożytnej. Do wybuchu wojny uczył historii starożytnej i łaciny w Gimnazjum Męskim im. ks. Jana Opolskiego w Tarnowskich Górach. W latach 1945 - 56 uczył łaciny w V. Liceum im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu. W tym okresie uczył też łaciny i historii starożytnej w Liceum Zgromadzenia Sacre-Coeur w Pobiedziskach. W latach 1956 - 1972 uczył łaciny w I. Liceum im. Karola Marcinkowskiego. Ojciec czworga dzieci. Syn Marek jest absolwentem "Marcinka" z 1951 roku.