Poznań Marcinek

40 lecie matury

Spotkanie po 40 latach

Dnia 14 maja 2005 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika patrona I Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu Karola Marcinkowskiego. Wydarzenie to zbiegło się z 40-leciem matury mojego rocznika. W spotkaniu wzięło udział około połowy kolegów z klasy. Kilku już nie żyje, kilku rozjechało się po świecie. W spotkaniu uczestniczył tylko jeden z naszych profesorów, większość nie żyje. Niestety starzejemy się.