Inowrocław

Okolice

Zima

17 stycznia 2006. Na Kujawach dawno już nie było tak wspaniałej zimy. Tego dnia natura pokazała swoje zimowe piękno w całej okazałości. Drzewa w lesie i przy drogach przybrały bajkowy wygląd. Zdjęcia zrobiem w okolicach Balczewskiego Lasu niedaleko Inowrocławia. Są to tereny mojej codziennej pracy. Cykl fotograficzny przedstawia przekrój dnia od wschodu do zachodu słońca.

Wschód w Parchaniu


Parchański park


Balczewski las


Leśny trakt - Camino Polaco


Niemojewskie mokradła


Niemojewski las


Żmijowisko


Niemojewskie łąki


Niemojewskie wierzby


Niemojewo


Niemojewski trakt


Droga do Rejny


Radojewicki las


Zachód w Dziewie