Inowrocław

Kujawy

Pochodzenie nazwy Kujaw

Kujawy. Nazwa wywodzi się od słów kui, kuiati oznaczających wicher i zarówno odmianę terenu równinnego, wydmowego, narażonego na silne jego podmuchy. Etymologia nazwy Kujaw związana jest zatem z fizjografią tej krainy.

Mapa Kujaw