Drogi Św. Jakuba

Na szlaku

Golub Dobrzyń - Brzozówka

05.04.2014. Sobota. Piękny wiosenny dzień. Ciepło, słońce. Ruszyłem na trasę św. Jakuba z Golubia Dobrzynia do Brzozówki - 25 km w 7 godzin.

Kujawski odcinek Drogi św. Jakuba długości 25 kilometrów od kościoła pw. Św. Katarzyny w Golubiu Dobrzyniu do ul. Toruńskiej Brzozówce


Golub Dobrzyń - kościół pw. św. Katarzyny


Golub Dobrzyń - ołtarz kościoła pw. św. Katarzyny


Golub Dobrzyń - Rynek


Golub Dobrzyń - zamek widziany z ul. Mostowej


Ruziec - most na rzece Ruziec


Ruziec - tutaj skręca się w leśny trakt prowadzący aż do Ciechocina


Fragment leśnego traktu


Jedna z bocznych dróg do leśnej osady


Zakole Drwęcy między Strachowem a Dulnikiem


Dulnik osada młyńska nad rzeczką Lubianką, dopływem Drwęcy


Droga wzdłuż Drwęcy między Dulnikiem a Ciechocinem


Ciechocin - most na Drwęcy


Ciechocin - kościół pw. św. Małgorzaty


Jesionka - widok na Ciechocin


Leśne jeziorko z łabędziami 1 km przed Józefowem


Józefowo - droga między stawami


Jezioro "Józefowskie"


Szemberkowo - Lelitowo


Zakręt miedzy Szemberkowem a Mierzynkiem


A tak wygląda ul. Wierzbowa w Brzozówce